Category Archives: Planifikimi familjar natyral

Aborti me masazh

Pergatiti: Rita Strakosha, ritastrakosha@yahoo.com Shënim: Ky artikull ka vetëm qëllim informimi. Aborti jashtë qendrave mjekësore dhe pa arësye të ligjshme është i ndaluar me ligj. Foto: Abort me masazh Si zgjidhje e rëndësishme e problemeve të mëdha ekologjike dhe ekonomike … Continue reading

Posted in Planifikimi familjar natyral | 2 Comments

Planifikimi familjar natyral

Metoda Billings Planifikimi familjar pakëson degradimin e ambjentit dhe rënien e standarteve të jetesës që shkakon rritja e pakontrolluar e popullsisë. Përdorimi i hormoneve, materialeve sintetike do të jenë metoda gjithmonë e më të kushtueshme kontracepsioni pas pikut të naftës, … Continue reading

Posted in Planifikimi familjar natyral