Bazat e qepjes

Përgatiti: Rita Strakosha, ritastrakosha@yahoo.com

Qepja është një ndër mjeshtëritë të cilat kanë pas qenë praktikuar gjerësisht nga gratë shqiptare. Derisa me urbanizimin gruaja filloi të punonte në industrinë e prodhimit dhe të shërbimit dhe qepja u përqëndrua në fabrikat e mekanizuara.

Piku i naftës do të shkaktojë rënie të prodhimit industrial, rrjedhimisht papunësi të lartë (derisa ekonomia të ri-organizohet drejt bujqësisë). Gratë, për shkak të detyrimeve familjare, janë më të prekura nga kjo papunësi.

Një aktivitet i dobishëm që mund të kryejnë në ambjentet e shtëpisë gratë e prekura nga papunësia është qepja.

Prandaj në vijim mund të lexoni njohuri bazë mbi qepjen siç i mëson teksti i ekonomisë shtëpiake për klasat e teta, vitet 80:

bazat e qepjes (nqs. dokumenti hapet ngadale per shkak te madhesise, mund ta ruani fillimisht ne kompjuter pastaj ta lexoni)

Advertisements
This entry was posted in Zeje veshmbathjesh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s