Perimet dhe frutat kacavjerrese ne qytete

Pergatiti: Rita Strakosha, ritastrakosha@yahoo.com

Foto: Kunguj mbi rrugicë

Perimet dhe frutat kacavjerrëse si rrushi, kungulli, sallatori, kivi etj. mund të kultivohen me lehtësi në anë të trotuareve të qyteteve dhe të hidhen si hardhi mbi trotuare. Kështu sipërfaqja e trotuareve mund të shfrytëzohet për prodhim bujqësor.

Foto: Hardhi kivi

Foto: “Hardhi” sallatori

Foto: Hardhi rrushi. Në mur është fiksuar një skelet për të ndihmuar kacavjerrjen e hardhisë.

Foto: Hardhi rrushi mbi çati. Në çati janë ndërtuar skelete druri ku hardhia të kacavirret.

Foto: Hardhi mbi rrugicë.

Rritja e hardhive në qytete ka një problem “të vogël”: asfalti, trotuaret, njerëzit bëhen pis me fruta dhe gjethe. Problemi mund të zgjidhet psh. duke vjelë frutat/perimet herët në sezon, duke i vjelë rregullisht, duke pastruar trotuaret rregullisht. Kacavjerrja e hardhive vertikalisht nëpër gardhe ose mbi cati nuk e ka këtë problem.

Përgatiti: Rita Strakosha, ritastrakosha@yahoo.com

Advertisements
This entry was posted in Bujqesia organike & urbane. Bookmark the permalink.